Een bewustzijn bestaat uit een frequentie. Een ziel is een energiestraal, een lichtstraal. Een energie die beweegt op een bepaalde frequentie. Je hebt ontzettend veel van die frequenties. Een energie die uit zichzelf beweegt is een bewustzijn, dus niet in beweging gebracht door externe factoren. Echter zo’n energie kan wel te rusten gelegd en opgewekt worden door God.

Zo creëert God dus leven.

We zijn lichtfrequenties. Daarom zijn we dus lichtwezens. Onze ziel bestaat dus uit een bepaalde lichtfrequentie. Het zijn de frequenties waar ik ook telepathisch contact mee maak. Het duurt altijd even om te levelen aan deze frequenties, maar dan kunnen er boodschappen en vooral emoties uitgewisseld worden, omdat deze zielsfrequenties voornamelijk communiceren met emotie.

Je hebt hoofdfrequenties en subfrequenties. Op de hoofdfrequenties leven de opperwezens en de subfrequenties de daaraan ondergeschikte kleinere wezens.

Zo zijn demonen een subfrequentie van de hoofdfrequentie van Satan en worden ook door Satan gecreëerd en zijn engelen een subfrequentie van God.

Je hebt positieve en negatieve frequenties. De positieve frequenties voeden zich met positieve energieën en de negatieve frequenties voeden zich met negatieve energieën. Daarvan zijn uitgezonderd de allerlaagste negatieve en de allerhoogste positieve frequenties, daar werkt het net andersom bij. Dus de allerhoogste positieve frequentie voedt zich met negatieve energie en de allerlaagste negatieve frequentie voedt zich met positieve energie. De allerhoogste en allerlaagste frequenties zijn niet de beste frequenties om op te leven en je vindt ze ook niet op aarde.

God leeft dus niet op de allerhoogste frequentie, maar lucifer leeft daarop (Lucifer is niet hetzelfde wezen als Satan).

God leeft op een betere frequentie, een positieve levenscheppende frequentie en Satan leeft op een negatieve levennemende frequentie. Satan kan zielen doden.

Als medium maak je contact met die specifieke frequenties en kun je op die manier communiceren met ze.

Het is geen toeval dat je bent wie je bent. Jij bent een bepaalde frequentie. Waar die frequentie ook opgewekt zal worden, jij ontstaat dan.

Jij kan dus ook opnieuw ontstaan, wanneer jouw frequentie weer opgewekt wordt. Dat is dan nooit ineens iemand anders, maar altijd jij.

In theorie is het mogelijk dat God jouw frequentie op een heel andere plaats opwekt en jouw bewustzijn daarnaar toe verplaatst. God kan jouw ziel opnieuw opwekken nadat je de tweede dood gestorven bent, hij weet wie bij welke frequentie hoort. Hij kent al zijn kinderen.