Waarom laat een God zoveel ellende bestaan? Is de meest gebruikte steek van mensen die weigeren te geloven dat er een God bestaat.
Natuurlijk, als jij God zou zijn, dan zou de wereld er veel beter uitzien. Dat is logisch, met mij als President zou de wereld er ook beter uitzien ;). Het is natuurlijk makkelijk om iets af te kraken waar je niet veel van weet.

Met alle politie en militaire krachten die we hebben in dit leven en andere hulpverlenende diensten, is er ook nog steeds ellende. Terwijl politie toch echt bestaat en zijn werk goed doet hoor.
Dat is één kant van het verhaal. Andere kant van het verhaal is, dat het nodig is. Niet omdat iemand het leuk vindt dat je ellende hebt, of het graag wil. Integendeel, God voelt alle pijn en ellende die jij doormaakt, álles. Dus als jij je buurman pijn doet, doe je God pijn. Als jij jezelf pijn doet, doe je God pijn. Hij beleeft dat allemaal mee en dat is dus niet omdat hij dat zo fijn vindt.

Het kan gewoon niet anders. Net zoals er virussen en bacteriën zijn die ons immuunsysteem sterk maken, zijn er negatieve krachten die onze ziel sterken.
Dat is Satan zijn werk. Hij stelt ons in verleiding. Dat niet alleen, hij kan het je behoorlijk moeilijk maken. Dat is nog niet alles. Het kan zelfs ondermijnend zijn. Net als dat je van een ziekte sterker kunt worden, kun je er ook dood aan gaan. Zo geldt dat ook voor de negatieve krachten. Je kunt er sterker van worden, maar je ziel kan ook onherstelbaar beschadigd raken.

Satan probeert ook zelf zielen naar zich toe te krijgen. God heeft de mens daarin een keus gegeven. Alles is gebaseerd op vrijwilligheid!

Kies jij zelf voor Satan, en ja dat gebeurt, dan kan God je niet meer helpen. Dan betreurt hij jouw keus, maar laat je gaan. Dat is niet prettig, want Satan is een heel ander wezen dan God. Het is niet zo dat Satan slecht is, maar Satan bestaat grotendeels uit negatieve krachten en God uit positieve krachten. Ja deze krachten hebben dus wel degelijk een wezen. Zelf vinden ze het erg beledigend dat men denkt dat ze geen wezen zouden hebben. Je ziet hoe intelligent de natuur in elkaar steekt en dan denk je dat dit allemaal vanzelf goed gaat? Nee hier zitten dus wel degelijk zeer intelligente wezens achter die de boel regelen. In de eindtijd komen ze vrij en krijgen ze een lichaam, want dan staan de energieën in balans en mag hun bewustzijn vrij komen van deze energieën.

De negatieve krachten waaruit Satan bestaat, zorgen ervoor dat hij een heel andere belevingswereld heeft als de onze. Hij vindt hetgeen wij goed vinden, slecht en hetgeen wij slecht vinden, goed. Hij is graag ongelukkig. Gelukkig zijn vindt hij ’te fijn’ en dat ziet hij als iets wat hij moet bestrijden. Dat vindt hij zelf niet prettig en hij denkt dat het voor anderen ook niet prettig is, dus wil hij zielen laten huilen en lijden. Dan is hij in zijn beleving ‘goed’ bezig.

Een onbegeleid bezoekje aan Satan wil je jezelf dus echt besparen. Hij leeft in het dal, in de duisternis, daar is het heel erg koud. In het begin kom je door kou heen en daarna voel je dat de kou zo intens wordt dat het gaat branden. Dit vindt Satan het meest prettige plekje om in te vertoeven. Van daaruit verricht hij zijn werk op aarde en verleidt ons met stoute gedachtes en als je er vatbaar voor bent dan besteedt hij meer aandacht aan je en krijgt zo steeds meer macht over jou en je leven.
Een mensenziel bestaat voornamelijk uit licht en vindt het niet prettig in het dal. Het gaat er niet dood, maar went ook maar nauwelijks aan de temperatuur. Een mensenziel hoort naar boven te stijgen naar het licht toe, daar is het lekker warm en daar vindt de mensenziel zijn rust.

God en de engelen hebben er een dagtaak aan om het werk van Satan en zijn demonen in de gaten te houden en geven mensen weer een kans om op het rechte pad te komen. Ze moeten dit echter wel zélf doen! Zij maken de keus!
Jij moet dus leren en sterk genoeg worden om de negatieve energieën in je leven een plek te geven. Gewoon wegdrukken is geen goede manier. Dit doen de meeste mensen. Die willen hun slechte kanten niet kennen en drukken ze weg. Dat lijkt goed te werken. Op aarde werkt dat ook prima hoor, maar in je ziel vindt dissociatie plaats, dus vervreemding van jezelf. Je onderbewustzijn vervreemdt van jezelf en als je daarmee in contact wordt gebracht dan herken je dit stuk van jezelf niet eens meer. Je onderbewustzijn gaat hierdoor ook ‘spelletjes’ met je leven spelen, want het voelt zich genegeerd en dat pikt het niet, daarnaast moet het gewoon andere uitlaatkleppen hebben voor de dingen die jij wegdrukt.

Accepteren dat niemand volmaakt is en iedereen minder goede kanten heeft is 1 belangrijk punt. Het tweede belangrijke is, dat je soms jezelf eerst moet toestaan om nare gevoelens en gedachtes te krijgen bij iets, die misschien helemaal niet redelijk en logisch zijn, voordat je eindelijk aan dat redelijke en logische standpunt toe kunt komen welke je graag wilt hebben. Dat is niet eenvoudig en heel veel mensen gaan hier de mist mee in.
Verbeter de wereld en begin bij jezelf en neem verantwoording voor je daden en de daden die je onderbewustzijn doet, want dat is wel degelijk ‘jij’!

Je ziel moet gehard worden, dat is belangrijk, die moet namelijk sterk genoeg zijn voor het leven in de eindtijd. Dat leven ziet er heel anders uit als het leven wat we hier hebben. We leren hier kennis maken met de negatieve krachten en wat ze voor invloed op ons leven kunnen hebben en moeten het onderscheid tussen goed en fout leren. Dat moet zoveel mogelijk op een natuurlijke manier gebeuren. Ingrepen van God gebeuren alleen als dit echt noodzakelijk is. De natuur moet dus zoveel mogelijk op zijn beloop gelaten worden. Dat is dus de reden dat God geen grote ingrepen doet en de ellende moet laten voortbestaan.

De andere reden voor de ellende vind je onder het hoofdstuk “Evil”. Onze strijd tegen het kwaad. Die wordt hier uitgevochten, zonder die strijd… geen leven..