Ik wil je graag op de hoogte stellen van mijn bevindingen over de afgelopen twee weken. Wat jij zelf ook al aangaf, in eerste instantie na de uitdrijving was er een grote terugslag in vermoeidheid en mentale leegheid. Er kwam daarna een rust in mijn hoofd. Gelatenheid en depressieve gedachten werden steeds meer op zichzelf staand en niet meer versterkt. Er is meer ruimte gekomen om prioriteiten te stellen, helder een standpunt in te nemen en malende gedachten lijken niet meer een onderdeel van mijn gedachtenpatroon. Ik ben heel tevreden hoe de lichtengelen interventie is uitgepakt. Ik wil jou en de lichtengel bedanken voor deze verlichting. Zeer sterkend dat dit mogelijk is.

Hartelijke groet,
Edwin (20-10-2016)