Vanaf het begin dat de mayakalender in het nieuws was, kreeg ik al kippenvel erbij. 21-12-2012. Ik voelde dat er wel degelijk iets was met die datum.
Nee de wereld is niet vergaan en dat hebben de Maya’s ook nooit beweerd. Het zijn boze tongen die zulke roddels verspreiden om weer iets belachelijk te kunnen maken.

Nu een groot deel daarvan was me dus duidelijk geworden, doordat 12 de eindtijd is. Er zitten twee twaalven in. Daarnaast als je alles bij elkaar optelt kom je ook op 12 uit. 2+1+1+2+2+1+2 =11 en nul is ook niet niets, maar is ook iets en mag je dus meetellen voor 1 (je hóeft hem niet mee te tellen, maar het mág wel) en dan kom je dus op 12 uit.

Ik begreep dus inmiddels al dat 21 en 20 toch ook belangrijk moeten zijn voor die eindtijd maar ik snapte nog niet goed waarom.
Lange tijd heb ik er niet naar getaald, maar van de week heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben het gaan vragen.
Toen is mij gezegd ’21 is de kop van de eindtijd’. Verdraaid en terwijl ik dit schrijf en overlees, nu valt mij pas op, dat 21 ook aan de kop van die datum staat. Dit zijn bizarre gewaarwordingen.

12 is een 1-dimensionaal iets, zo kunnen we niet iets creëeren dat eeuwig en altijd standhoudt, dus drááien we de 12 om (letterlijk drááien, met draaien maak je iets rond en als het rond is is het oneindig) en krijg je dus 21. 21-12=9 van de 9 dimensies die bestaan.

Dat gaf mij meer vragen dan antwoorden, want 13 , de eeuwige hel lag toch bóven die eindtijd? en ligt bóven de 12 , maar het ligt tússen 12 en 21 hoe kan dat dan?
Toen kreeg ik het volgende door
12=1
13=2
14=3
15=4
16=5
17=6
18=7
19=8
20=9
21=10
tot tien tellen mag niet. 9 is het hoogste. Tien is niet gezien. (Je mag gewoon tot tien tellen op aarde hoor 😉 , wat veel mensen doen is alles wat ze lezen tot in het extreme trekken, dat is helemaal niet nodig. Er gebeurt niks als jij tot 10 telt.) , maar omdat 9 het allerhoogste is, het allerhoogste mogelijk, is 10 dus 1 teveel en zeggen ze dus ’tien is niet gezien’. Hierom moet er dus 1 uit, want van 12-21 zijn dus 10 cijfers en dat mag niet en welke wordt er dan uitgehaald? Precies de 13, de eeuwige hel, die gaat niet mee naar de eindtijd en wordt er bóven geplaatst. En zo klopt het weer.
20 is dan nog heel erg simpel te verklaren. De nul is niet niets, is ook iets, de nul mag je dus ook als 1 zien en dan staat hij dus ook voor 21 of omgekeerd, voor 12. 20 is dan ook gelijk aan de 8e dimensie en het cijfer 8 is ook het symbool voor oneindig en daarmee is dat dus ook een belangrijk magisch eindtijdgetal.
en dat verklaart de datum van de Maya kalender 21-12-2012. Het begin van de eindtijd op aarde. En nee daarmee vergaat de wereld dus niet 🙂