Ik zie dat veel mensen tegenstrijdigheden in het leven niet snappen. Laat staan in mijn teksten. Daarom ga ik er toch wat meer over uitleggen.
Een tegenstrijdigheid in een verhaal, wordt vaak aangepakt om een verhaal als leugen neer te zetten. Terwijl niks minder waar hoeft te zijn.

Eerst begreep ik ook niet waarom mensen mij niet begrijpen. In mijn behoefte om begrepen te worden, ging ik meer en meer uitleggen, en werd enkel minder begrepen. Ik probeerde zo eerlijk mogelijk te zijn en werd toen juist als leugenaar gezien.

De werkelijkheid is een enorm gecompliceerd en genuanceerd geval. Voor zover het al bestaat (de relatieve werkelijkheid wetenschappelijk artikel).

Uiteindelijk raakte ik zo verstrikt in het concrete leven hierin dat ik hulp zocht bij de praktijkondersteuner van de huisarts. Ik wilde weten waarom het steeds gebeurde. Na een aantal goede gesprekken kon zij mij vertellen dat ik ‘multidimensionaal’ denk. Waar de meeste mensen lineair denken, denk ik dus multidimensionaal. Oftewel ik denk in meerdere lagen tegelijk en bekijk situaties vanuit meerdere invalshoeken. Niet alleen vanuit mijn eigen standpunt, maar vanuit diverse standpunten.

Ik ga je nu uitleggen hoe dat werkt en hoe het komt dat er daardoor tegenstrijdigheden ontstaan die wel waarheid zijn. Wellicht enkel niet altijd even genuanceerd genoeg neergeschreven, maar ook dat heeft een goede reden. Een té genuanceerd verhaal, snapt niemand meer. Ik kies er daarom voor om meerdere verhalen vanuit een andere invalshoek te schrijven, en daardoor ontstaan de tegenstrijdigheden. Die toch kloppen.

Ik pik er een tegenstrijdigheid uit.

  1. je ziel kan de tweede dood sterven
  2. alle zielen worden gered

Dat ziet eruit als een flinke tegenstrijdigheid toch? Maar toch is het niet zo. Ik ga je dit uitleggen aan de hand van een concreet voorbeeld. Dit is een typisch voorbeeld dat te maken heeft met meerdere lagen en met een ontbrekende nuancering die de twee met elkaar verbindt.

Het concrete voorbeeld is dat jij meedoet aan een marathon. Je hebt sterke tegenstanders en je hele toekomst hangt af van het winnen van deze marathon. Als je hem verliest, hangt er iets ergs boven je hoofd. Ik vertel je dit, omdat je het moet weten. Je traint daarom extra hard en doet goed je best, maar je wordt ook bang om te verliezen. Die angst om te verliezen, kan je nu net de kop kosten. Dus ik wil niet dat je bang bent, en daarbij, is de uitkomst al bekend. Alles gebeurt tegelijkertijd, dus morgen is er al, het is dus ook bekend dat je gaat winnen. Ik leg je daarom uit, dat je je geen zorgen hoeft te maken en dat al bekend is dat je gaat winnen. Je bent echt veilig.

Vervolgens duik jij de kroeg in met een biertje, want je gaat toch winnen. Uhm…. tja, dát is nu ook weer niet de bedoeling. Je moet wél trainen en je best doen. Dáárom ga je ook winnen. Je moet er dus wel wat voor doen. Maar je hoeft ook niet bang te zijn. Het gevaar voor verliezen bestaat wel en het bestaat niet. Het bestaat wel, als je niet genoeg gemotiveerd bent om te winnen en dus niks doet, maar het bestaat niet, omdat bekend is dat je wel gaat doen wat er voor nodig is, omdat de dingen die nu gezegd worden, ooit gezegd zijn toen alles ontstond en we het nu enkel doorleven. Ingewikkeld hè? Het is een beetje het verhaal over het lot dat vaststaat, maar dat betekent niet dat je op je bed kunt blijven liggen, niks doen. In de praktijk werkt dat ook niet. Probeer maar op je bed te blijven liggen, dat doe je niet. Je doet toch gewoon dat waar je de aandrang naar voelt. In dat opzicht is onze vrije wil helemaal niet zo zeker. Zie wetenschappelijk artikel; Vrije wil

In principe is ons hele leven een samenspel van allemaal natuurkrachten die op ons inwerken en dus ons handelen bepalen. En toch mag ik het van Vader niet op die manier benaderen. Het is zo en het is niet zo, wordt mij dan verteld.

Ik ga je ook nog eens het verhaal van de spiegel uitleggen. Wij bestaan uit licht. Licht reflecteert, vanuit welke lichtval je iets bekijkt is het anders. Vanuit verschillende invalshoeken is het anders. Een 9 is een 6 vanuit een andere hoek bekeken. Verschillende kleuren, Turquoise bijvoorbeeld, hebben een andere kleur wanneer je ze met iets ander licht bekijkt. Maar ook je spiegelbeeld, dat ben jij wel en je bent het niet. En daarom zijn dingen wel en niet zo. Je spiegelbeeld draagt je oorbel links, die jij rechts draagt. Dat is een goed voorbeeld van tegenstrijdige feitelijke informatie. Wanneer licht reflecteert, verandert de inhoud van de informatie dus.

Bij een spiegel weet je dit, maar er zijn dus ook natuurkundige processen, waarbij dit niet zo duidelijk is voor ons, maar die wel aan de basis van ons bestaan liggen. En ook daar geldt, dat vanuit een andere invalshoek bekeken, de informatie dus anders kan zijn. Tegenstrijdig. En daarmee dus niet een leugen aantoont, maar juist gezamenlijk dichterbij de werkelijkheid komt dan een eenzijdig lineair verhaal. Hetgeen jou juist wel betrouwbaar en als waar in de oren klinkt.

Wat voor jou als waarheid klinkt, is vaak helemaal geen waarheid, het is gewoon iets wat je kunt verwerken. Een leugen zit vaak veel beter en eenvoudiger in elkaar dan de waarheid. Daarom lopen mensen massaal achter comfortabele leugens aan en wijzen de oncomfortabele waarheid af.

De werkelijkheid is enorm complex en genuanceerd, en bestaat uit diverse lagen, is dus multidimensionaal, en vanuit verschillende invalshoeken, lichtvallen.

Ik zie iemand van zijn fiets geduwd worden en getuig bij de politie. Die man werd van zijn fiets geduwd. In werkelijkheid, probeerde die persoon de vallende man van zijn fiets juist tegen te houden van vallen. Vanuit mijn lichtval, een paar meter verderop, leek het echter alsof hij juist geduwd werd. Ik ben overtuigd van mijn visie, want ik heb het zelf gezien tenslotte. Maar waar is het niet. Dus je kunt ook nog invalshoeken hebben, die een afwijkend beeld van de waarheid schetsen, en terwijl je eerlijk bent, toch een oneerlijk verhaal vertellen.

Als je je hier van bewust bent, dan ga je meer onderzoek doen naar wat waarheid is en ga je bij meerdere mensen vragen wat er gebeurd was. Dat blijft een lastig proces, maar zo heb ik dus ook bij meerdere lichtwezens mijn informatie gehaald en van daaruit zo goed mogelijk het verhaal weer gecommuniceerd naar buiten toe.

Op sommige vlakken zal deze informatie dus niet volledig zijn of helemaal juist. Het is in elk geval hoe ik het heb begrepen. En hoe jij dat weer begrijpt als jij mijn website leest, is ook weer hoe jij het verwerkt. Dat kan dus ook weer afwijkend zijn van hoe ik het heb bedoeld. En zo blijft waarheid -en werkelijkheid- een ongrijpbaar fenomeen. Die we alleen maar kunnen trachten te benaderen. En de werkelijke waarheid komt enkel boven in de eindtijd. Waarvoor wij nu het proces doorstaan.

Tot die tijd gaat het erom, dat je voelt wat waarheid is van binnen, en wat je uit mijn site kunt halen om jou te hélpen en dus zeker niet om je te ontmoedigen, bang te maken of dwars te zitten. Het gaat erom je te steunen, te motiveren en angst weg te nemen, maar je intussen ook weer niet achteruit te laten hangen op de bank.

Als je een balletje door het midden wilt krijgen, moet je soms links en soms rechts een tikje geven. Het draait allemaal om balans. We moeten hier de balans zien te vinden en daar is soms links wat voor nodig en soms rechts. En dat lijkt dan tegenstrijdig en toch is dat niet zo.

Waarom communiceer je dan niet meteen in t midden? Nou omdat dat dus zo ontzettend genuanceerd is, dat je aan het einde van je artikel, niks gezegd hebt. Je verhaal ‘doodgenuanceerd’ hebt als het ware. Dat werkt ook niet.

Ik maak het in praktijk ook mee als er iets gebeurt in mijn leven. Ik heb een turbulent leven achter de rug, daarom kan ik ook dit werk doen. Ik heb een dijk van een levenservaring, waar wellicht 30 mensen met een heftig leven niet tegenop kunnen. Daardoor heb ik ontzettend veel geleerd en daarom kan ik ook mensen daar weer mee helpen. Dat was dus niet voor niks.

Maar het maakt mijn leven zo ontzettend gecompliceerd, dat het ook erg lastig is om er iets over te vertellen. Ik vertel mijn vrienden daarom beetje bij beetje. Maar ik weet ook, ik kan niet alles tot in detail vertellen hoe het gegaan is. Het verhaal wordt dan te ingewikkeld, langdradig, ongeloofwaardig, en ik moet teveel uitwijken van mijn verhaal, teveel zijsporen behandelen en bewandelen om het uiteindelijke verhaal nog duidelijk te krijgen.

Dat geeft dus als gevolg, dat ik weleens een verhaal afsnijd op een manier die tot in detail wellicht niet helemaal meer klopt. Maar ik moet wel om het duidelijk te maken. Maar dat betekent dus, dat als ik de volgende keer een ander stukje van mijn leven vertel, het soms niet strookt met het eerdere verhaal. En mensen denken dan dat je liegt, of het verzint. Dat is dus alleszins niet zo.

En dat geldt op deze website ook zo. Ik doe mijn best om het zo goed mogelijk te delen met jullie. Haal eruit wat voor jou helpend is, wat voor jou goed voelt en als waarheid voelt, maar leef niks strikt op de letter na. En dat is precies ook waar de beproevingen in het leven om draaien en waarom Evil de beproevingen niet haalt.

Er is namelijk gevoel nodig voor de beproevingen en Evil is net zoiets als AI, dat kan geen gevoel leren. Dat heb je of dat heb je niet. Evil is afwezigheid van gevoel. Daarom zijn de beproevingen in het leven zo belangrijk en we weten allemaal, dat hoe je reageert op een situatie afhankelijk kan zijn van die situatie, die voor een computer hetzelfde zal lijken en wij weten dat die anders is. Hoe wij dat weten, nou precies, omdat wij wel gevoel en een geweten hebben.

En gevoel en geweten, bewustzijn, is nodig om de werkelijkheid te creëren. En dat was mij al geleerd vóórdat het artikel van wibnet (het eerste artikel gedeeld hierboven) ooit bestond, en door dat artikel bevestigd wordt.

Dat is precies waar we hier in zitten. Een ingewikkeld, complex en langdurig proces dat bijna af is. Vandaar dat tegenstrijdigheden waar kunnen zijn. Er enkel een detail of ander gegeven mist die de twee met elkaar verbindt als nuancering. Danwel het vanuit een andere reflectie, lichtval, laag, invalshoek bekeken is.

liefs dina

info@mediumdina.nl