Alsof de woordspeling er moet zijn. Zo zit het leven ook in elkaar. Waar er positiviteit is, is er ook negativiteit. Zo dus ook bij de lichtwerkers. Daarom wil ik nu waarschuwen voor de oplichtwerkers.

Mensen die misbruik van je kunnen maken in een, vaak, toch al zo moeilijk moment in je leven. Daar wil ik voor waarschuwen en hoe jij je ertegen kunt wapenen en hoe je ze kunt herkennen.

Hiervoor zal ik iets meer uitleggen over het lichtwerk, de intenties en het verloop ervan. Een lichtwerker is er om jou even een hulpje te geven, een steun in een moeilijke tijd, maar niet om een afhankelijkheidsrelatie te creëren. Dit zal ik beter uitleggen als je even verder leest.

Wat ik merk, is dat sommige mensen heel erg behoefte hebben aan een houvast in het leven. Iemand die beslissingen voor ze neemt en waar ze op terug kunnen blijven vallen.

Dat is niet de taak van een medium.

De contacten die ik heb met mijn cliënten, zijn vaak kortdurend. Het kan best zijn dat de contacten even intensief zijn, voor een aantal dagen, tot hooguit enkele weken, waarin ik tracht de cliënt steeds verder op eigen kracht verder te laten gaan in het leven.

Dat is namelijk de bedoeling van het leven. Het is jouw leerschool en je moet het echt zelfstandig doen. Dat kan je ook, maar soms heb je even een steun nodig. Een reiniging, een paar tips, even iemand om mee te praten, want als je een reiniging nodig hebt, dan speelt er vaak meer. Dat kan allemaal en daar is allemaal ruimte voor en die tijd neem ik ook voor je, maar het is wel de bedoeling dat je daarna zelfstandig verder kunt.

Wanneer ik de indruk heb, dat je dit niet kunt, adviseer ik je om naar de reguliere zorg te gaan. Bijvoorbeeld een psycholoog, maatschappelijk werker, of huisarts. Dat is niet, omdat ik je niet wil helpen, maar omdat het niet mijn taak is om je langdurig te begeleiden. Dan wel jouw beslissingen in je leven voor je te gaan nemen.

Daar ligt ook de macht op de loer voor de oplichtwerkers. Deze mensen pakken zij wel op en maken zij afhankelijk van hun. Dit is niét het werk van een lichtwerker. Het is belangrijk in het leven dat je op eigen benen kunt staan. Een lichtwerker geeft je een steuntje, een handvat om het zelf te doen en daarna ga je ook weer je eigen weg.

Wanneer ik mensen tegenkom die zich afhankelijk opstellen, vind ik het moeilijk om ze te laten gaan. Ik weet namelijk dat de kans groot is, dat een volgende misbruik van ze zal maken. Toch móet ik ze laten gaan, want dit is hoe het leven werkt.

Sekteleden maken ook gebruik van zaken zoals meditatie en mediumschap om kwetsbare mensen te indoctrineren en uiteindelijk toe te voegen aan hun sektegemeenschap. Daarom waarschuw ik hier nu heel duidelijk voor. Zorg dat elk contact dat je hebt met een medium, van korte duur is. In ieder geval een aflopend karakter heeft en niet  een afhankelijk makend karakter.

Voor langdurige en chronische zorg, moet je echt naar reguliere zorg gaan.

De zorg die ik geef kan best tijdelijk intensief zijn. Mensen gaan vaak door een moeilijke periode, maar ik blijf stimuleren om het zelf te doen na het steuntje wat ik kan geven. Mediums zijn een hulp voor als je afglijdt, om je op de juiste weg te houden. Een reiniging van negatieve krachten kan een heel belangrijke zetje de goede kant op zijn in moeilijke situaties, maar uiteindelijk moet en kán je het allemaal weer zelf doen. Dat kun jij echt en als je denkt van niet, zoek dan met een goede psycholoog uit, waarom jij denkt dat je dit niet kunt. Laat je niet verleiden tot een langdurige en kostbare ‘relatie’ met een medium met de gevaren van dien, dit zijn geen mensen met oprechte intenties, maar mensen die op geld uit zijn of je lid willen maken van hun sekte.

Dat is dus duidelijk niet het lichtwerk, maar het duistere werk en daar moet je angstiger voor zijn dan de eventuele ‘foute’ beslissingen die je in je leven zou kunnen nemen (Vandaag een groene of blauwe trui?). De scheidslijn is dun, blijf oplettend en het komt goed.